Rekisteriseloste verkkokaupan käyttäjätiedoista

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 1.4.2016

1. Rekisterinpitäjä
Elfving Signum Oy Ab
Vanha Valtatie 24, 12100 OITTI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Harri Linnakoski, 0207 599 600
etunimi.sukunimi@elfving.fi

3. Rekisterin nimi
Elfving Signum Oy Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään ainoastaan Elfving Signum Oy Ab:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon ja edistämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille yrityksille/toimijoille.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan oman ilmoituksen mukaan. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Elfving Signum Oy Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.